ماموریت و دیدگاه

ساحه کاری و فعالیت های عمده وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات

1- اقامه معروفات    2- ازاله منکرات      3- سمع شکایات مردم

  1. اقامه معروفات: اقامه نماز، برابر نمودن صورت و سیرت مسلمانان مطابق شریعت اسلامی، ترغیب زنان به حجاب شرعی، خلاصه؛ دعوت نمودن مردم برای رعایت نمودن پنج بنای اسلام ترغیب مردم رعایت همه احکام.
  2. ازاله منکرات: منع نمودن مردم به طریقه حسنه از چیز های که از طرف شریعت اسلام حرام گفته شده، مانند؛ شراب نوشیدن، زنا کردن، دزدی بی حجابی و غیره.
  3. سمع شکایات مردم: مردم عام در هر عرصه که از مسئولین امارت اسلامی شاکی هستند، به بخش های مشخص این زوارت مراجعه می نمایند. شکایات آنها شنیده میشود وبرای حل به مراجع مروبط فرستاده و از حل آن اطمینان حاصل می گردد.
  4. اصلاحات درجامعه: برای تطبیق اهداف عمده وزارت تدویر جلسات به علمإ کرام، خطبا مساجد، استادان دانشگاه، متفذین قومی وکیل های گذر، تاجران، مالکان هوتل ها و پارک ها و بنیادهای با نفوذ جامعه افغانی تا اهداف متذکره به طور خوب به دست آورده شود.
  5. آگاهی جامعه: نشرات و تبلیغات از منبرها، رسانه های متنی، صوتی، تصویری و چاپی برای آگاه نمودن ملت از احکام دینی.
  6. ارتقای ظرفیت کارمندان و محتسبین وزارت: یکی از اهداف عمده وزارت این است که برای ارتقای ظرفیت کارکنان و محتسبین این وزارت سیمینار ها و جلسات را ترتیب می نمایند.
  7. نظارت و تطبیق از تمام فرامین عالیقدر امیرالمومنین حفظه الله.