گزارش فعالیت های عملیاتی

یک هیئت از وزارت امربالمعروف به هدف رسیدگی به شکایات به ولایت کاپیسا سفر نمود

یک هیئت از وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات به ریاست مفتی نماء الله ابوالحافظ به هدف بررسی شکایات لاینحل مردم به ولایت کاپیسا سفر نمود.

 این هیئت شش نفري در نخستین روز کاری شان با مسئولان مقام ولایت و رئیس امربالمعروف،نهی عن المنکر و سمع شکایات این ولایت دیدار و  روی رسیده گی به بعض شکایات که از مدت ها به این طرف به آن  رسیدگی صورت نگرفته است صحبت نموده و تاکید نمودند یکی از اولویت های کاری شان استماع شکایات مردم و زندانیان می باشد و به همین منظور برنامه های نظارتی را از زندان ها آغاز کردند.

مفتی نماء الله ابوالحافظ عضو هیئت رسیدگی به شکایات مردم در دیدار با مسئولان مقام ولایت گفته است قانون که از سوی عالیقدر امیرالمومنین حفظه الله توشیح شده است که در آن نحوه رفتار با شهروندان بیان شده است؛ مطابق به احکام الهی می باشد که در آن به هیچ فردی اجازه نمی دهند بالای شهروندان ظلم نمایند و این قانون از حقوق شهروندان حمایت خواهند کرد.

همچنان این هیئت از باشندگان ولایت کاپیسا  خواسته است در صورت شاکی بودن از اعضای امارت اسلامی همراه اسناد و دلایل به ریاست امربالمعروف این ولایت مراجعه کنند و یکی از اهداف سفر آنان رسیدگی به همچون شکایت ها می باشد.

قابل ذکر است که این هیئت بعد از بررسی و رسیدگی به شکایات باشندگان ولایت کاپیسا به ولایت پنجشیر سفر نموده است.

( ریاست اطلاعات و نشرات)


ریاست دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی:

هیئت پنج نفری با رهبری مولوی راز محمد حامد رئیس ریاست دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی وزارت امربالمعرف، نهی عن المنکر و سمع شکایات از چندین تولی نظامی وزارت امور داخله جهت تطبیق تمام فرامین عالیقدرامیرالمؤمنین حفظه الله، احکام و هدایات وزارت امربالمعروف نظارت نمودند و در نشستی با مسئولین و مجاهدین از آنان خواستند که حین انجام وظیفه با مردم رفتار حسنه داشته و نظام امارت اسلامی را به گونه واقعی به شهروندان معرفی نمایند.

( ریاست اطلاعات و نشرات)


موقف ریاست شورای وکلای نواحی شهر کابل در رابطه به افواهات نشر شده توسط دولت امریکا علیه سرپرست وزیر وزارت امر بالمعروف:

اینجانب حاجی احمد شاه الکوزی رئیس شورای وکلای نواحی شهر کابل که همه روزه با اقشار مختلف پایتخت در زمینه های گوناگون در تماس مستقیم قرار داریم، وجیبه دینی و وطنی خویش می پنداریم که در قبال مسایل و رویداد های پیش آمده با در نظر داشت حقایق عینی روشن گری نمائیم.

اخیراً گزارش های در رسانه ها به نقل از منابع دولت امریکا به نشر رسیده است که در آن به بعضی از شخصیت های نیک نام و نهاد های امارت اسلامی اتهامات بی اساس را بر چسپ زده اند.

آنچه ما از نزدیک شاهد آن هستیم و همه روزه از چگونه گی کامل حالات مردم و نهاد های مجری قانون در سطح شهر خبر گیر هستیم، هیچ مورد که در گزارش دولت امریکا به آن پرداخته شده را دریافت ننموده ایم.

قسمیکه به همه معلوم است، مردم افغانستان از قرن ها به اینسو مسلمان هستند و فعالیت های اصلاحی وزارت امر بالمعروف را که به آنان توصیه میگردد با علاقه مندی کامل در زندگی و معاملات شان نه تنها که تطبیق نموده اند بلکه از آن حمایت نیز نموده اند.

از این رو، گزارش اخیر دولت امریکا عاری از حقیقت بوده و آن را شدیدا تقبیح مینمائیم.

( ریاست اطلاعات و نشرات)


موقف اتحادیه عمومی زرگران در رابطه به افواهات نشر شده توسط دولت امریکا علیه سرپرست وزیر وزارت امر بالمعروف:

 اینجانب سمیع الله نظری به نمایندگی از صنف زرگران که به طور مداوم با مردم در تماس مستقیم قرار داریم، وجیبه دینی و وطنی خویش می دانیم که در قبال مسایل و رویداد های پیش آمده با در نظر داشت حقایق عینی، که خود شاهد آن هستیم ابراز نظر نمائیم.

اخیرا گزارش های در رسانه ها به نقل از منابع دولت امریکا به نشر رسیده است که در آن به بعضی از شخصیت های نیک نام از جمله سرپرست وزیر وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر، اتهامات بی اساس و دور از حقیقت را بر چسپ زده اند.

 آنچه ما از نزدیک شاهد آن هستیم و همه روزه با قشر زرگران که یک بخش بزرگ جامعه می باشند در ارتباط می باشیم، کدام مورد که در آن جبر و فشار بالای هم وطنان صورت گرفته باشد نیستیم. به تناسب دو سال قبل زمینه و بستر مناسب برای فعالیت های ما مهیا گردیده است. فعالیت های وزارت امر بالمعروف سبب گردیده است تا امور مربوط به این صنف در مسیر معیاری شدن در حرکت باشد .

آنچه ما شاهد آن هستیم به صراحت گفته میتوانیم که هیچ مورد که در گزارش دولت امریکا به آن پرداخته شده را دریافت ننموده ایم.

قسمیکه به همه معلوم است، مردم افغانستان از گذشته ها به اینسو مسلمان هستند و آنچه در مغایرت و مخالفت با احکام اسلامی و عرف پسندیده مردم باشد، برای شان غیر قابل پذیرش میباشد، فعالیت های اصلاحی وزارت امر بالمعروف را که به مردم در حد توصیه و یاد آوری می باشد، آنان با علاقه مندی کامل در زندگی و معاملات شان نه تنها که تطبیق نموده اند بلکه از آن حمایت نیز نموده اند.

از این رو،  گزارش اخیر دولت امریکا که به دور از حقیقت بوده، به نمایندگی از صنف یاد شده آن را شدیدا تقبیح مینمائیم

( ریاست اطلاعات و نشرات)


سمینار چهار روزه آموزشی برای محتسبین در ولایت جوزجان به پایان رسید

ریاست اصلاح و تربیت محتسبین وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات سمینار را به هدف ارتقای ظرفیت محتسبین راه اندازی نموده بود، با حضور علما و برخی از مقامات این ولایت به پایان رسید.

رئيس امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکايت اين ولایت در مراسم پایانی این سمینار گفت محتویات درسی این سمینار ارزنده بوده و تمام موارد بیان شده را در نخست در سطح ریاست و سپس در آمریت محتسبین این ولسوالی ها عملی خواهند کرد.

مسئولان وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات هدف از راه اندازی این سمینار را ارتقای ظرفیت محتسبین و اطاعت از اوامر بزرگان عنوان نمودند.

در ادامه برگزار کنندگان این سمینار از محتسبین خواستند مواد درسی اين برنامه آموزشی را حین فعالیت های اصلاحی به شکل دقیق تطبيق نمایند  و هرگز از هدایات و اوامر بزرگان سرپیچی نه نمایند.

قابل ذکر است که در این سمينار چهار روزه در سطح مرکز و ولسوالی ها به تعداد (۸۵) محتسب اشتراک  و برای شان توصیه گردید در هنگام اجرای وظیفه با مردم رفتار نیک نموده و در مغايرت با پالیسی این وزارت عمل نه نمايند.

( ریاست اطلاعات و نشرات)


دیدار هیئت نظامی با مجاهدین ریاست عمومی استخبارات

یک هیئت از بخش نظامی وزارت امربالمعروف نهی عن المنکر وسمع شکایات با مجاهدین حوزه نهم ریاست عمومی استخبارات دیدن کرد.

این هیئت در نخست از دفاتر کاری مجاهدین بازدید نموده و از چگونگی تطبیق فرامین امیرالمومنین حفظه الله در سطح این حوزه اطمینان حاصل نمود.

به گفته هیئت مذکور مجاهدین در این حوزه اکثریت شان به فرامین عمل نموده و صورت و سیرت شان را به سنت نبوی آراسته نموده اند.

این هیئت در نشست برای مجاهدین در مورد اهمیت نماز جماعت، نظام اسلامی و فرامین عالیقدر امیرالمومنین حفظه الله به تفصیل صحبت نموده واز مجاهدین خواستند در انجام وظایف شان با مردم رفتار حسنه نمایند.

( ریاست اطلاعات و نشرات)


دیدار رئیس ازاله منکرات با مجاهدین ریاست عمومی استخبارات

مولوی رازمحمد حامد رئیس ازاله منکرات وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات با بیش از ۵۰۰ تن از مجاهدین ریاست عمومی استخبارات دیدار کرد.

 رئیس ازاله منکرات در نخست فرامین عالیقدر امیرالمومنین حفظه الله را به مجاهدین به خوانش گرفته و از دفاترکاری مجاهدین بازدید و رهنمود این این وزارت رادر  جهت اصلاح  صورت و سیرت مجاهدین با مسئولین در میان گذاشت .

مولوی حامد گفت مجاهدین نظام اسلامی؛ از فرامین عالیقدر امیرالمومنین حفظه الله اطاعت و سیمای شان را به سنت نبوی آراسته نمایند و با متخلفین که پس از ابلاغ توصیه ها؛ تخطی می نمایند برخورد قانونی خواهند شد و در نظام اسلامی هیچ فرد فراتر از قوانین نمی باشد و قوانین بالای همه به گونه یکسان تطبیق خواهند شد.

با این حال؛ اکثریت مجاهدین ریاست عمومی استخبارات صورت و سیرت شان را مطابق سنت نبوی آراسته نموده بر تطبیق توصیه های این وزارت اعلام همکاری نمودند.

( ریاست اطلاعات و نشرات)


بازداشت یک تن ساحر توسط محتسبین حوزه چهارم امنیتی شهر کابل

۵/۲/۱۴۴۵

محتسبین حوزه چهارم امنیتی شهر کابل بر اساس دستور مقام وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات  یک زن جادوگر را که خلاف شریعت اسلامی دست به سحر و جادو میزد را بازداشت و به پنچه قانون سپرد.

محتسبین حوزه چهارم امنیتی ‌ شهر کابل در جریان بازداشت این ساحرمی افزایند اسنادی که از نزد این خانم به دست آمده نشان میدهد که بسیاری خانم ها را از همسران شان جدا و بین فامیل ها مشکلات را ایجاد مینمود که این عمل خلاف شریعت اسلامی میباشد.

محتسبین حوزه چهارم شهرکابل نیز تاکید میکنند که مطابق به معلومات بیش از ده ها شکایت باشنده گان پروان سه و پروان دو از این خانم جادو گر به آنان رسیده است.

قابل ذکر است که از نزد این خانم جادو گر یک پایه مخابره  و ده ها جلد جواز سیر موتر های مختلف نیز به دست آمده است.

شهروندان کشور فعالیت ساحران و جادوگران را برای جامعه و مردم زیان بار میدانند و به منع  فعالیت آنان درسراسر کشور تأکید دارند.

ساحران و جادوگران در حالی بازداشت می شوند که وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات یک هفته پیش فعالیت جادوگران را در سراسر این کشور ممنوع اعلام  کرده بود.

( ریاست اطلاعات و نشرات)


هیئت از وزارت امربالمعروف با مجاهدین کندک موسهی دیدار کرد

۲۴ذوالقعده ۱۴۴۴ ه.ق

هیئت بخش نظامی وزارت امربالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات با مولوی جمشید مسئول کندک موسهی وزارت دفاع ملی دیدار و برای بیش از ۲۵۰ تن از مجاهدین آن کندک تبلیغ نمود .

مولوی محب الله حنفی و  شیخ محمدشفیع محمدی اعضای بورد علمی این وزارت طی نشست برای مجاهدین تبلیغ نموده و از تمام دفاتر کاری، تاورها، پوسته های امنیتی دیدار و گفته است مجاهدین باید صورت وسیرت شان را به سنت برابر  و  محافظ ارزش های اسلامی باشند و تحت هر شرایط به خواست های نظام، لبیک گویند.

این هیئت توصیه ها و فرامین این وزارت را به مجاهدین به خوانش گرفته که بر اساس آن مجاهدین و مسئولین باید از تکبر، غرور، عیب جویی، ظلم و خیانت در برابر مردم خودداری نموده و محافظ جان، مال و عزت همه مردم باشند.

در پایان این دیدار مسئولین کندک متذکره بر آوردن اصلاحات در صفوف و تطبیق فرامین این وزارت اعلام همکاری نمودند.

(ریاست اطلاعات و نشرات)


د امربالمعروف مسؤلین: زموږمسؤلیت د مشرتابه له لوري د ټاکل شویو قوانینو پلي کول دي.

شنبه، ذوالقعده۲۱، ۱۴۴۴

د امربالمعروف وزارت د ازاله منکراتو ریاست اړوند د علمي بورډ له لوري ټاکل شوي هیئت  د کورنیو چارو وزارت اړوند د پلازمینې کابل شپږمې امنیتي حوزې  له مسؤلینو سره په اصلاحي ناسته کې هغوی ته وویل: زموږمسؤلیت د مشرتابه له لوري د ټاکل شویو قوانینو پلي کول او په نظامي لیکو کې دشته منکراتو مخه نیول دي.

د وزارت له لوري ورغلي هیئت لومړی د یادې حوزې له امر  سره په ناسته کې هغوی ته د وزارت ټاکل شوې پالیسي واوروله او له هغوی یې وغوښتل چې پر خپلو کارمندانو د وزارت له لوري ټاکل شوي قوانین په پوره توګه پلي کړي.

یاد هیئت په یوه جلا ناسته کې د دې حوزې  له کارمندانو وغوښتل چې سیرت او صورت د نبوي ارشاداتو سره سم جوړ کړي او ور یاده یې کړه چې له خلکو سره له نېک او مسلکي چلند څخه کار واخلي څو د منکراتو له تکرار ډډه وکړي او د نظام غوښتنو ته ژمن واوسي.

دغه راز یې د حوزې  د ارشاد دعوت له مسؤلینو وغوښتل چې کارمندانو ته د اسلامي نظام پر ارزښت خبرې وکړي او هغوی ته د اسلام او عباداتو لومړني احکام ور وښیي

( ریاست اطلاعات و نشرات )


مولوی رازمحمدحامد: مجاهدین نباید خواست های شخصی را نسبت به خواست های ملت ترجیح دهند

چهارشنبه،۱۸ذوالقعده، ۱۴۴۴ه.ق

مولوی رازمحمدحامد رئیس ازاله منکرات وزارت امربالمعروف از بهر نظارت از توصیه ها با مجاهدین لیوای حمایوی وزارت امور داخله دیدار کرد.

رئیس ازاله منکرات در نشست که در آن جمع کثیری از کارمندان، مجاهدین و مسئولین این لیوا، حضور داشتند گفت مجاهدین در سخترین شرایط از خود قربانی داده و هیچ خانواده در کشور وجود ندارد که در راه آزادی از خود قربانی نداده باشد فلهذا مجاهدین نباید این قربانی ها را دست کم گرفته و خواست شخصی شان نسبت به خواست های ملت ترجیح دهند.

رئیس ازاله منکرات گفت وزارت امربالمعروف بعداز فتح به طور مکرر مجاهدین را به برابر نمودن صورت و سیرت مطابق سنت توصیه می نمایند و گزمه های سیار این وزارت به طور مکرر؛ایست های بازرسی را در سرک ها ایجاد می نمایند تا متخلفین را مورد توصیه و تنبیه قرار  دهند و هیچ نوع وساطت برای شان قابل پذیرش نمی باشد.

در پایان این نشست مولوی رازمحمد فرامین این وزارت از قبیل دوری جستن منسوبین از مواد مخدر، پابندی به نماز جماعت، اطاعت از مسئولین دعوت ارشاد همان اداره و حفاظت از اموال بیت المال از جمله موارد بود که برای مجاهدین توصیه گردید.


هیئت نظامی به گونه مستقیم از شعبات کارمندان وزارت امور داخله دیدن کرد

چهارشنبه - ۲۷شوال المکرم ۱۴۴۴ ه.ق

هیئت بخش نظامی وزارت امربالمعروف با منسوبین نظامی قراول ها، تاورهای امنیتی وزارت امور داخله و مجاهدین حوزه های؛هشتم، نهم و دهم امنیتی شهرکابل دیدار کردند.

این هیئت در نخست با کارمندان معینیت مواد مخدر و قطعات خاص این وزارت دیدار و برای آنان در مورد فضایل برابر بودن صورت و سیرت مطابق سنت ، ادای نماز جماعت، اخلاق اسلامی، خدمت در نظام اسلامی وعظ دینی نموده و از آنان خواست در تطبیق فرمان امیرالمومنین مبنی بر منع کشت و قاچاق مواد مخدر سعی و تلاش نمایند.

محتسبین حین نظارت از شعبات کارمندان برخی افراد که را از توصیه ها تخطی کرده بودند مورد توصیه قرار داده و تاکید کردند افراد که با وجود مکرر توصیه ها باز هم در آوردن اصلاحات خویش، سهل انگاری می کند تمام موارد تادیبی توصیه بالای اش تطبیق خواهند شد.


دیدار هیئت بخش نظامی با کارمندان وزارت امور داخله

شنبه - ۲۳شوال المکرم ۱۴۴۴ ه.ق

هیئت بخش نظامی وزارت امربالمعروف با نظامیان، کارمندان و مجاهدین وزارت امور داخله در تالار جلسات آن وزارت دیدارکرد. هیئت بخش نظامی در این دیدار، در مورد فرامین وزارت امربالمعروف، دستآورد های مجاهدین در ۲۰سال پسین، اصلاحات در صفوف نظامیان، کارکردها و دستآوردهای این هیئت  در چند ماه پسین و همچنان روي چگونگي رسیدگی به تخلفات از فرامین  بحث و تبادل نظر کردند.

شیخ عمرا خان عمری عضوی بورد علمی وزارت امربالمعروف  در بخشی از سخنانش خاطر‌نشان کرده گفت: در عرصۀ آبادی کشور نقش ملت و حکومت مهم است و نیاز است که همه مجاهدین برای حفظ دست‌آوردهای ۲۰ سال گذشته مشترکاً فعالیت نمایم.

شیخ مصطفی ثاقب عضوی بورد علمی این وزارت ، از نیروهای امنیتی خواست که در انجام وظیفه غفلت نکرده و مسئولیت های سپرده شده را به وجه احسن انجام داده بر علیه تعصب و تفرقه افگنی مبارزه نمایند.

این هیئت شامل شيخ مصطفی ثاقب ،شیخ محمدشفیع محمدي، شيخ امين الله ايوبي، شيخ حنفى، شيخ عمراخان عمرى و  شيخ شفيق صديقي می باشد با مولوی ذهین الله عابر رئیس دفتر مقام وزارت امور داخله تدویر جلسه نموده و بر همکاری های مشترک در عرصه اصلاحات صفوف تاکید ورزیدند.


رئیس ازاله منکرات: کارمندان نظام اسلامی باید بیشتر از پیش با مردم برخورد نیک نمایند

پنجشنبه-۲۲رمضان مبارک ۱۴۴۴ه.ق

هیئت بخش نظامی وزارت امربالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایت در دیدار با کارمندان ریاست عمومی پاسپورت در مورد فرامین وزارت امربالمعروف و ویژگی های یک کارمند نظام اسلامی صحبت کرد و بر پابندی شریعت اسلامی تاکید کردند.

مولوی رازمحمد حامد رئیس ازاله منکرات گفت  که برهمه کارمندان ضروری والزامی است که سیرت وصورت شان را مطابق سنت پیامبراسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم آراسته کنند و نیز از تمام کارمندان خواست تا با مراجعین مهربانی و شفقت نمایند .

رئیس ازاله منکرات گفت برخورد نیک با عام مردم ترجمانی درست از یک نظام اسلامی می باشد و نمایندگان واقعی یک نظام اسلامی کارمندان ادارات دولتی می باشد و کارمندان با حرکات منفی شان نباید منجر به بدنام سازی نظامی اسلامی گردند.

مولوی راز محمد حامد گفت نظام های گذشته با وجود امکانات به علت نافرمانی از فرامین الله متعال سرنگون شدند و آن نظام ها بر دل های مردم حکومت نکردند و همه باید از سرنوشت ناگوار آنان درس عبرت گرفته و به فرمان الله متعال عمل نمایند تا سعادت دنیا و آخرت نصیب شان گردد.

رئیس ازاله منکرات از تمام کارمندان این ریاست خواست در رسیدگی امور کاری مراجعین صبر و استقامت نموده و فضای کاری شان را با مراعات کردن حجاب، کاملاً اسلامی بسازند و کارمندان زن با مراعات کردن حجاب اسلامی برای تمام زنان الگو قرار گیرند.

 


برگزاری برزگترین مسابقه سیرت النبی(ص) در وزارت امربالمعروف

شنبه- ۲۵ شعبان المعظم۱۴۴۴ه.ق

وزارت امربالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات  امروز بزرگترین مسابقۀ سیرت النبی(ص) را میان صد ها تن از کارمندان در مقر این وزارت برگزار کرد.

مولوی مخدوم غلام الله رئیس دعوت و ارشاد وزارت امربالمعروف هدف از راه اندازی این مسابقه را آگاهی و آشنایی کارمندان با سیرت گهربار حضرت محمد (ص)، تشویق و ترغیب آنان به فرهنگ مطالعه در جامعه بیان کرد.

رئیس دعوت و ارشاد گفت این  دومین دور مسابقه میان کارمندان وزارت امربالمعروف میباشد و کارمندان این وزارت اکثریت شان مطابق شریعت اسلامی عمل می نمایند و تاکید کرد برای برندگان این مسابقه جوایز نیز اهدا خواهند شد.

مخدوم غلام الله گفت هرگاه ما بخواهیم که یک فرد صالح یا رهبر خوب در جامعه باشیم، باید سیرت آن حضرت( ص) را مطالعه و در زندگی مان عملی کنیم.

مفتی عبدالحی فیضانی مدرس این وزارت گفت هدف از راه اندازی این برنامه بلندبردن ارتقای ظرفیت کارمندان میباشد و در طول دو سال کارمندان این وزارت در بخش های عقائد اسلامی، احکام پنج بنای اسلام،فضایل جهاد و نظام اسلامی، اطاعت پذیری از اوامر عالیقدر امیرالمومنین و اخلاق اسلامی را همه روزه آموزش دیدند.

اشتراک گان این مسابقه؛ تدویر همچون برنامه ها را برای ارتقای ظرفیت شان موثر دانسته گفتند  در گذشته در افهام احکام اسلامی دچار مشکل بودند لله الحمد بعداز راه اندازی این برنامه ها، اکنون سطح دانش شان ؛ در بخش علوم اسلامی؛ بلند رفته و مسائل را از آن بی خبر  و به  مشکل مواجه بودند؛ اکنون حل شده است.


از طریق بلندگوها دکان داران شهرکابل به ادای نماز جمعه؛ توصیه گردید

شنبه – ۴ شعبان المعظم ۱۴۴۴ ه.ق

محتسبین شهر کابل از طریق بلندگو ها به تمام دکان داران توصیه نمود؛ دکان های شان را  جهت ادای نماز جمعه بند نمایند و گفتند انجام معاملات در هنگام نماز جمعه از دیدگاه شرعی ممنوع می باشد.

محتسبین ولسوالی خروار ولایت لوگر در نشست از تمام جوانان خواست از تلفن های هوشمند در راه های موثر استفاده کنند؛ زیرا استفاده غلط از تلفن، باعث گمراهی جوانان گردیده و آنان را به منکرات گرفتار می نماید.

محتسبین ولسوالی الجهاد ولایت سرپل از تمام امامان مساجد خواست؛ نمازگزاران را از احکام اسلامی آگاهی دهی نموده و مردم باید در نماز های جماعت پابند باشند و صورت و سیرت خویش را مطابق سنت آراسته نمایند.

مولوی فضل خدا ایازی آمر محتسبین به مسجدی در مربوطات بازارک ولایت پنجشیر رفته و به مسایل مهم و اساسی دینی پرداخته است.وی خطاب به جوانان گفته است اصحاب کرام در عصر پیامبر اسلام زحمات شبانه روزی کشیدند و دین اسلام را در زندگی خویش عملی نموده و به دنیا پخش کردند.

مولوی کمال الدین رسولی محتسب ولسوالی دهدادی ولایت بلخ برای باشندگان این ولسوالی توصیه نمود؛ تطبیق حجاب اسلامی را در سطح خانواده های شان عملی نموده و تاکید کرد عملی نمودن این فریضه اسلامی وجیبه دینی تمام مسلمانان می باشد.

یک هیئت از ریاست امربالمعروف ولایت فاریاب به هدف نظارت از توصیه ها با کارمندان ریاست مهاجرین و مدیریت زراعت ولسوالی پشتونکوت این ولایت دیدار نمود در این دیدار از تمام کارمندان خواسته شد صورت و سیرت شان را مطابق سنت آراسته نموده و با مردم برخورد نیک نمایند.

محتسبین ولسوالی اجرستان ولایت دایکندی به روستای های دور دست این ولسوالی سفر نموده و مردم را به ادای نماز جماعت، مراعات کردن حجاب اسلامی و اتحاد واتفاق مسلمین توصیه نمودند و نیز در یکی از روستاها؛ حیوانات را جنگ می انداختند مرتکبین آنرا مورد توصیه دینی قرار دادند.


محتسبین باید مردم را از ناجایز بودن تجلیل روزعاشقان آگاهی دهی نمایند

سه شنبه - ۲۳ رجب المرجب ۱۴۴۴ه.ق

مولوی معلم جان مسلم رئیس محتسبین شهری وزارت امربالمعروف با تمام آمرین محتسبین حوزه های شهرکابل نشست مشورتی برگزار کرد در این نشست رئیس محتسبین شهری از محتسبین خواست پیرامون ناجایز بودن روز عاشقان مردم را آگاهی دهی نمایند.

محتسبین حوزه ششم شهرکابل به هدف آگاهی مردم از ناروا بودن تجلیل روز عاشقان؛ استیکر های را در ﺳﺎﺣﻪ ﭘﻞ ﺳﻮﺧﺘﻪ،ﮔﻮﻻی ﻣﻬﺘﺎﺏ ﻗﻠﻌﻪ،ﺳﺎﺣﻪ ﺳﺮﻛﺎﺭﻳﺰ، ﺳﻪ ﺭاه ﻋﻼﻭاﻟﺪﻳﻦ، ﺳﺎﺣﻪ ﺩاﺭاﻻﻣﺎﻥ، ﻣﺎﺭﻛﻴﺖها،ﻣﻮﺗﺮﻫﺎی ﻛﺎﺳﺘﺮ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﺳﺘﻮﺭاﻧﺖهای این حوزه نصب نمودند.

محتسبین حوزه یازدهم شهرکابل از تمام مردم خواستند از روز عاشقان تجلیل نه نمایند و نیز از تمام علما و وکیلان خواستند پیرامون ناجایز بودن این روز مطابق ارشادات دینی مردم را آگاهی دهی نمایند.

محتسبین حوزه دهم شهرکابل، پوستر ها و استیکر های که در آن روز عاشقان را ناروا دانسته است در ساحات مزدحم این حوزه نصب نمودند.

محتسبین شهری حوزه ششم شهرکابل مالک یکی از قیلون خانه های را که از توصیه ها تخطی نموده بودند دستگیر و مورد توصیه دینی قرار داد.

محتسبین حوزه هفده هم شهرکابل برای مجاهدین ایست های بازرسی این حوزه پیرامون اهداف و اهمیت جهاد، اهداف حملات اشغالگران به افغانستان صحبت نموده و نیز از آنان خواستند با مردم برخورد نیک نموده و به فرامین عمل نمایند.


فرماندهان نظامی نباید برای جذب افراد که سیمایی شان خلاف سنت است؛ وساطت نمایند

سه شنبه-۱۶ رجب المرجب۱۴۴۴ه.ق

مولوی رازمحمد حامد رئیس ازاله منکرات وزارت امربالمعروف با منسوبین نظامی ریاست های  ۰۷۰۰ و ۰۲۹ریاست عمومی استخبارات دیدار کرد.

رئیس ازاله منکرات گفت نظام بوجود آمده نتیجه قربانی های مجاهدین بوده و در این نظام عدالت و برابری حکم فرماست و کشور های اشغالگر برای شکست مجاهدین متحد شدند در حالیکه ملت  غیور افغانستان برای شکست آنان، دین، وطن و مال شان‌ را نسبت به همه موارد دیگر در اولویت خود قرار دادند.

مولوی حامد گفت دشمنان از ادامه جنگ در افغانستان خسته شده و با هم پیمانان شان از کشور خارج شدند و آنان در ۲۰ سال گذشته در منحرف کردن جوانان از هیچگونه سعی و تلاش دریغ نکردند و اکنون در تلاش مروج کردن فساد اداری در  نظام اسلامی هستند و آنان بر این هدف شان نخواهند رسید.

رئیس ازاله منکرات افزود مجاهدین در نخست اصلاحات را از خودشان آغاز کنند تا جامعه از آنان اطاعت کند و نخستین خواست وزارت امربالمعروف؛ از نظامیان؛ اصلاح صورت و سیرت مطابق سنت می باشد.

رئیس ازاله منکرات گفت نظامیان  که به توصیه ها بی توجه گی نموده و صورت و سیرت شان  را مطابق سنت اصلاح نمی کند به محکمه خواهند کشاند و به فرماندهان منسوبین نظامی هشدار داد در صورت وساطت به جذب افراد زیر سن و بدون ریش در میان صفوف؛ آنان را به نهاد های عدلی معرفی خواهند کرد .

مولوی حامد گفت مجاهدین بخاطر امتیاز در این نظام  استخدام نشده اند؛ بلکه آنان بخاطر ادای مسئولیت و تطبیق احکام اسلامی استخدام شده اند و همکاری با وزارت امربالمعروف به معنی حفظ دستآورد های ۲۰ ساله مجاهدین می باشد.

رئیس ازاله منکرات گفت جهانیان نباید از موجودیت نظام اسلامی نگران باشد؛ زیرا اکنون افغانستان  برای هیچ کشوری تهدید نمی باشد.

سپس مولوی محمد شاکر حامد؛ معاون ریاست ۰۷۰۰ ریاست عمومی استخبارات  گفت اگر  مسئله امربالمعروف و نهی عن المنکر از یک نظام اسلامی برداشته شود؛ منکرات در جامعه افزایش یافته و دستآورد های ۲۰ ساله، به باد خواهند رفت .

مولوی احمد شاه نصرت  معاون ریاست  ۰۲۹ ریاست عمومی استخبارات از فعالیت وزارت امربالمعروف استقبال نموده گفت خداوند متعال به مسئولین خدمت گار این وزارت اجر نصیب کند که در جهت اصلاح مجاهدین گام های عملی را برداشته است و اجرایی این فرامین برای تمام مجاهدین واجب می باشد.


یک هیئت از وزارت امربالمعروف با رئیس عمومی استخبارات دیدار کرد

دوشنبه – ۸ رجب المرجب ۱۴۴۴ ه.ق

مولوی رازمحمد حامد رئیس ازاله منکرات در رأس یک هیئت با شیخ قاری عبدالحق وثیق رئیس عمومی استخبارات امارت اسلامی دیدار کرد.

در این دیدار رئیس ازاله منکرات تمام فرامین، لوایح وزارت امربالمعروف و پیشرفت های کاری سمینار هشت روزه را با رئیس عمومی استخبارات در میان گذاشته و خواهان همکاری وی در تطبیق این فرامین گردید.

مولوی حامد گفت تیم از علمای جید وزارت امربالمعروف بیش از یک هفته می شود در ریاست های مربوطه ریاست عمومی استخبارات؛ برای مجاهدین و منسوبین نظامی فرامین امیرالمومنین و لوایح وزارت امربالمعروف را طی سمینار بیان نموده است و نیز از تمام کندک ها و اتاق های مجاهدین نظارت به عمل آورده است.

رئیس ازاله منکرات گفت مجاهدین که از توصیه های تخلف کرده بودند؛ در موارد، مورد توصیه و تأدیب قرار گرفتند و تاکید کرد اکنون لله الحمد اکثریت مجاهدین صورت وسیرت شان به سنت برابر شده است.

رئیس عمومی اسخبارات، تدویر همچون سمینار ها را برای مجاهدین موثر دانسته و بر ادامه همکاری های اش تاکید کرد.

قابل ذکر است تمام لوایح و فرامین وزارت امربالمعروف توسط دو تن  از علمای جید این وزارت هر یک شیخ الحدیث مولوی محب الله حنفی و شیخ الحدیث مولوی محمدشفیع محمدی برای مجاهدین در مدت هشت روز به گونه سمینار ارائه گردیده است .

 


مردم نباید در تطبیق احکام اسلامی تعلل نمایند

دوشنبه – ۸ رجب المرجب ۱۴۴۴ ه.ق

مولوی حافظ حنفی آمر محتسبین ولسوالی صیاد ولایت سرپل به هدف تطبیق احکام اسلامی با پرسونل صحی و منسوبین نظامی این ولسوالی دیدار کرد.

آمر محتسبین در دیدار با داکتران کلینیک صحی، زنان را به مراعات کردن حجاب شرعی و مردان را به برابر نمودن صورت و سیرت مطابق توصیه های دینی نمود.

مولوی حنفی گفت فرضیت حجاب با آیات صریح قرآن و احادیث رسول گرامی ثابت بوده و زنان نباید در تطبیق این حکم شرعی تعلل نمایند و تاکید کرد عزت زنان در مراعات کردن حجاب شرعی می باشد و زنان که از این امر سرپیچی می کنند مورد عذاب الهی قرار خواهند گرفت.

آمر محتسبین در مقر قومندانی این ولسوالی برای مجاهدین در مورد اخلاق اسلامی، حسد و فرامین وزارت امربالمعروف صحبت نموده و از مجاهدین خواست نماز را با جماعت ادا نمایند و برخورد شان با مردم حسنه باشد؛ زیرا اخلاق و رفتار پیامبر گرامی اسلام برای تمام امت در خصوص مجاهدین یک الگو و رهنما می باشد.


هیئت اعزامی وزارت امربالمعروف با اقشار مختلف مردمی، ولایت کنر دیدار کرد

چهارشنبه – ۱۸ جمادی الثانی ۱۴۴۴ ه.ق

هیئت اعزامی وزارت امربالمعروف در سفری به کنر و در دیدار شان  با رهبری حکومت محلی این ولایت، متنفذین قومی، ریاست ستره محکمه، ارگان های امنیتی، زندان ها و توقیف خانه ها داشتند بر  تطبیق فرامین این وزارت، اصلاح صورت و سیرت کارمندان مطابق سنت و رسیدگی به موقع پرونده های زندانیان تاکید کردند.

ریاست این هیئت را مولوي فضل الرحمن مجددي  رئیس تحلیل و بررسی شکایت ها  بر عهده داشت که در ترکیب آن مولوی حافظ صدیق الله، مولوی عبدالباری حقانی، مولوی ولی جان پوهنیار و مولوی محب الله ظاهری از جمله کارشناسان و مفتی یاسین حقپرست رئیس امربالمعروف این ولایت نیز حضور داشتند.

به گفته مسئولان وزارت امربالمعروف  سفر هیئت اعزامی این وزارت  به کنر به منظور دریافت اطلاعات در مورد تطبیق فرامین، رسیدگی به مشکلات زندانیان، دیدار با اقشار مردمی به هدف اصلاح جامعه و نظارت از کندک های نظامی عنوان شده است .

در نخست این هیئت از نظارت خانه ریاست استخبارات این ولایت دیدن نموده و مسائل غذایی، پوشاک و مکان سکونت زندانیان را مورد بررسی قرار داد و نیز این هیئت ضمن جویای احوال زندانیان خطاب به آنان گفت: هر زندانی حق دارد با خانواده اش در روز های معین ملاقات نمایند و تمام امکانات را که برای یک زندانی در قانون در نظر گرفته شده باید برای آنان داده شود.

این هیئت از نظارت خانه قومندانی این ولایت نظارت  و مشکلات زندانیان را استماع نموده گفت: مسئولین بخش امنیتی مطابق فرمان عالیقدر امیرالمومنین حفظه الله اجازه ندارند، زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار داده  و از آنان اقرار اجباری بگیرید و تاکید کرد زندانیان نباید بیش یک ماه تحت نظارت قرار گیرند.

مولوي فضل الرحمن مجددي  رئیس تحلیل و بررسی شکایت ها؛ مشکلات و چالش های زندانیان را با رئیس محکمه شهری این ولایت در میان گذاشته و گفته است نخستین خواست زندانیان این است به پرونده های شان رسیدگی صورت گرفته و مدت زمان را که در نظارت خانه ها، تحت نظارت هستند باید در میعاد حبس شان، محاسبه گردد.

 رئیس محکمه شهری ضمن تعهد به رسیدگی به موقع پرونده ها گفته است مطابق هدایت امارت اسلامی اکنون  زندانیان، مدت زمان را که تحت تحقیق  و یا در توقیف خانه ها هستند در مدت زمان حبس شان قابل محاسبه می باشد.

در پایان این سفر هیئت اعزامی این وزارت در دیدار با اقشار مختلف مردمی از آنان خواسته است در اصلاح جامعه شان با مسئولان همکاری نموده و مطابق فرامین این وزارت عمل نمایند و تاکید کرد بدون همکاری مردم؛ اصلاح جامعه و تطبیق فرامین، دشوار خواهد بود.

 


بیش از ۲۵۰۰مسجد در سراسر افغانستان فعال گردید

دوشنبه - ۱۸جمادي الاول ١٤٤٤ه.ق

 مسئولان وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات می گویند  بعداز پیروزی امارت اسلامی، محتسبین این وزارت  بیش از ۲۵۰۰ مسجد را در سراسر افغانستان فعال نموده است.

مسئولان ریاست پلان و تقنین این وزارت می گویند قبل فتح و پیروزی به تعداد ۲۷۴۰ مسجد در سطح مرکز و ولایات به دلایل مختلف مسدود گردیده بود که از این میان، ۲۶۲۳ مسجد آن به همکاری محتسبین دوباره فعال و نیز برای صدها نماز گزار زمینه ادای نماز جماعت مساعد گردید.

مسئولان این وزارت همچنان تذکر می دهند بعداز پیروزی مجاهدین ۳۱۹۵  مسجد جدید در سطح مرکز و ولایات اعمار گردیده است، به گفته آنان پیش از فتح و پیروزی به تعداد ۴۶ تالار عروسی در سطح کشور نظر به دلایل مختلف مسدود بود.

به گفته مسئولان این وزارت از میان تالار های مسدود شده ۱۴ تالار آن بعداز پیروزی امارت اسلامی به فعالیت آغاز و به تعداد ۲۶ تالار عروسی دیگر جدیداً اعمار گردیده است.

همچنان به اساس ارقام این وزارت قبل از فتح کشور ۵۲ پارک تفریحی در سطح مرکز و ولایات مسدود بود که به همکاری محتسبین، این پارک ها دوباره فعال و افزون بر  آن به تعداد ۱۷ پارک تفریحی دیگر در سطح کشور اعمار گردیده است.


مولوی حامد:منسوبین نظامی به اساس ارزش های اسلامی تربیت شوند

دوشنبه - ۱۱جمادي الاول ١٤٤٤ه.ق

مولوی رازمحمد حامد رئیس ازاله منکرات وزارت امربالمعروف در رأس یک هیئت، از پوهنتون دفاعی ملی  دیدن کرد.

به اساس معلومات، رئیس ازاله منکرات نخست از مرکز قومندانی پوهنتون دیدن نموده و  بر تطبیق همه جانبه موارد ۱۴ ماده ای این وزارت  رهنمای و هدایات لازم خویش را بیان کرد.

سپس رئیس رئیس ازاله منکرات در تالار کنفرانس های این نهاد به ایراد سخن پرداخت و از منسوبین نظامی که شبانه روزی در خدمت مردم قرار گرفته و در دو دهه گذشته بخاطر آزادی کشور رزمیندند سپاس گزاری نموده، گفت آینده کشور به دست این قهرمانان میباشد و باید از تمام سرحدات کشور دفاع نمایند.

مولوی حامد تذکر داد؛ هزاران مجاهد برای بدست آوردن استقلال؛ ؛ حاکم شدن همچون نظام اسلامی و تطبیق معروفات و ازاله منکرات جهاد نمودند و باید پاسدار و منت گذار فداکارهای آنان باشیم وی افزود رهبری وزارت امربالمعروف در تلاش است  تا نظامیان را به اساس ارزش های اسلامی تربیت و آموزش دهند.

رئیس ازاله منکرات از مسئولین این پوهنتون خواست برای مجاهدین زمینه فراگیری آموزش های اسلامی در خصوص احکام نماز، عبادات و جهاد را مساعد نمایند.

مولوی حامد در این نشست به نظامیان هشدار داد در صورت تخطی از توصیه ها؛ از صفوف اخراج خواهند کرد؛ زیرا در اردوی اسلامی، افراد آن به  ارزش های اسلامی عمل نموده  و از قوانین اش پیروی می نمایند.

در پایان این نشست مسئولین پوهنتون مذکور  ضمن وعده بر تطبیق فرامین ؛برگزاری همچون مجالس اصلاحی را برای نظامیان موثر دانستند.


نظامیان باید آموزش های دینی را از نزد مسئولین دعوت ارشاد  فرا گیرند

۸ربيع الثاني - ١٤٤٤ه.ق

مولوی رازمحمد حامد رئیس ازاله منکرات وزارت امربالمعروف در رأس یک هیئت از قطعه ملی 999 ولایت لغمان بازدید نمود.

رئیس ازاله منکرات در نخست در دفتر کاری مسئولین این قطعه تدویر جلسه نموده و فرامین و طرزالعمل وزارت امربالمعروف را به آنان در میان گذاشت.

رئیس ازاله منکرات گفت مجاهدین باید قدر نظام بوجود آمده را دانسته و به تمام فرامین این وزارت عمل نمایند و نیز تاکید کرد مسئول دعوت ارشاد قطعه مذکور مسئولیت دارد تا تمام احکام عبادت را به مجاهدین آموزش داده و آنان را به نماز های جماعت ترغیب نمایند.

مولوی حامد گفت مجاهدین باید صورت و سیرت شان را به سنت برابر نموده و ارزش های جهاد مقدس را حفظ نمایند و نیز به صراحت از مجاهدین خواست تا تمام فرامین این وزارت را در خود تطبیق نمایند در غیر آن با افرادمتخلف برخورد  اش قانونی خواهد بود.

در این نشست مسئولین قطعه مذکور از حضور هیئت بلند رتبه وزارت امربالمعروف اظهار خرسندی نموده و بر تطبیق همه جانبه این فرامین وعده همکاری نمودند.


نصب بنرهای حجاب در نقاط پر ازدحام پنجشیر

۵ربيع الثاني - ١٤٤٤ه.ق

ریاست امربالمعروف ولایت پنجشیر  به هدف ترویج حجاب اسلامی در نقاط پر ازدحام این ولایت بنرهای حجاب اسلام را نصب نموده است.

این ریاست علاوه نموده است این بنرها به تمام ولسوالی ها، شهر ها و نقاط مزدهم ولایت پنجشیر  در هماهنگی آمریت های امربالمعروف و محتسبین نصب گردیده است.

به گفته مسئولین این ریاست با نصب این پوستر ها و شعار های دینی ؛ محتسبین پیام اخوت و برادری، تعاون و همکاری، صبر و استقامت در مقابل مصایب، صلح و صمیمیت، حجاب اسلامی، بیداری اسلامی را نیز برای مردم رسانیده و همواره برای اصلاح نمودن جامعه شبانه روزی تلاش می ورزند.

ریاست امربالمعروف پنجشیر از کارکرد محتسبین در مرکز و ولسوالی های این ولایت تقدیر نموده و افزوده است مسئولین امربالمعروف این ولایت باید در ترویج معروفات و نهی منکرات از اخلاق پسندیده کار گرفته  و مطابق طرزالعمل و  لوایح این وزارت عمل نمایند.


رئیس اصلاح و تربیت محتسبین به ولایت جوزجان سفر کرد

٨ربیع الاول ۱۴۴۴ه.ق

مولوی محمد یحی عارف رئیس اصلاح و تربیت وزارت امربالمعروف، طی یک سفر رسمی صبح امروز  به محتسبين  ولسوالی های آقچه، خانقاه وخواجه دوکوه ديدار نمود.

در این سفر رئیس اصلاح و تربیت پس از اختتام سمینار هفت روزه در مرکز ولایت بلخ، سفر های اش را به هدف بررسی فعالیت های محتسبین و بیان توصیه های این وزارت؛با محتسبين   ولسوالیهاى آقچه، خانقاه  وخواجه  دوکوه ولايت جوزجان  آغاز کرده است .

رئیس اصلاح وتربیت در این سفر با  بزرگان و علمای کرام این ولایت دیدار و از نقش برجسته آنان در همكاری با محتسبین از بهر آوردن اصلاحات در جامعه، قدردانی کرد.

مولوی عارف ضمن بیان توصیه های این وزارت از محتسبین خواست در آوردن اصلاحات در صفوف مجاهدین از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نه ورزند وی به محتسبین توصیه نمود در کار های شان از صبر و استقامت کار گیرند؛ زیرا این ملت در طی ۲۰ سال گذشته، شکار تبلیغات دشمنان گردیده است.

مولوی عارف در ادامه سخنان اش گفت از انجام دعوت که در میان مردم اختلافات اوج گرفته و سبب فساد در بین جامعه می گردد؛ خودداری نمایند و  نیز تاکید نمود قبل از انجام هر عمل، داعی باید نتیجه دعوت شان را با تفکر و مشوره پیشبینی نمایند.

مولوی عارف گفت داعیان باید مطابق به ارشادات قرآن و اهل سنت و الجماعت عمل نموده و از دوستی با افراد اختلاف پیشه خودداری نمایند.

رئیس اصلاح و تربیت محتسبین ضمن بیان فداکاری های مجاهدین و عرض تسلیت به تمام خانواده‌های شهدا، اطمینان داد  فداکاری‌های شهدا، هیچ‌گاه فراموش نخواهد شد.

وی از محتسبین ولسواليهاى مذکور ولایت جوزجان  به‌ خاطر اینکه در هماهنگی با مردم در عرصه آوردن اصلاحات در جامعه شبانه روزی تلاش ورزیده بودند، سپاس گزاری کرد.